––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Một công ty có nguồn địa chỉ IP là 172.172.0.0/16. công ty muốn chia thành 06 mạng con. Hãy thực hiện chia mạng cho công ty và cho biết số máy tối đa kết nối vào mạng của công ty?

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Một công ty có nguồn địa chỉ IP là 172.172.0.0/16. công ty muốn chia thành 06 mạng con. Hãy thực hiện chia mạng cho công ty và cho biết số máy tối đa kết nối vào mạng của công ty?

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 9:02 pm

  Giả sử gọi x là số bít mươn để chia mạng con, ta có:

  2x-2=6 => x = 3 (0.5 điểm)

  Như vậy subnet mash của mạng sẽ là 255.255.224.0

  Số máy trên mỗi mạng con là: 1616-3-2=8190 (1 điểm)

  Số máy tối đa kết nối vào hệ thống mạng là: 8190 x 6 = 49152(1 điểm).

  Số cơ sr là: 256 - 224 = 32(0.5 điểm).

  Địa chỉ mạng con của các mạng là: 172.172.i*32.0 (i=0,2,..,5) (1 điểm)

  Địa chỉ Broadcast của các mạng con là: 172.172.i*32-1.255 (i=1,2,..,6)

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:11 am