––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Hai host có địa chỉ IP là A: 10.5.6.7/11 và B: 10.36.6.7/11, hỏi:

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Hai host có địa chỉ IP là A: 10.5.6.7/11 và B: 10.36.6.7/11, hỏi:

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 9:21 pm

  Hai host có địa chỉ IP là A: 10.5.6.7/11 và B: 10.36.6.7/11, hỏi:
  + Mạng chữa host đó có chia mạng con hay không? nếu chia cho biết số mạng con có thể chia và số host trên mỗi mạng con là bao nhiêu?
  + Hai host trên có cùng thuộc một mạng hai không?
  + Liệt kê danh sách các địa chỉ thuộc cùng mạng với hai host đó?

  Trả lời:
  * Ý 1(1điểm):
  + Địa chỉ IP của hai máy là A: 10.5.6.7/11 và B: 10.36.6.7/11 đề thuộc lớp A. Mà lớp A có số bit làm network_id là 10, ở đây network_id là 11 do vậy có mượi thêm 3 bít phần host_id để chia mạng con.

  Số mạng con được chia là: 23-2 = 6 mạng con.

  Số host trên mỗi mạng con là: 224-3- 2 = 221- 2 host/mạng con.
  *Ý 2(1.5điểm):
  + Subnet mash của hai host là: 255.224.0.0

  Số cơ sở là: 256-224=32.

  => địa chỉ mạng con của host A là: 10.0.0.0

  Của host B là: 10.32.0.0

  Địa chỉ Broadcast của host A là: 10.31.255.255.

  Của host B là: 10.63.255.255.

  => Hai host trên không cùng thuộc một mạng con.
  * Ý 3 (1điểm)
  + Danh sách các địa chỉ Host thuộc cung mạng với host A là:

  10.0.0.1 -> 10.31.255.254.

  Danh sách các địa chỉ host thuộc cùng mạng với host B là:

  10.32.0.1 - > 10.63.255.254.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:14 am