––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Phân tích đặc điểm và chức năng của hai giao thức TCP và UDP?

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Phân tích đặc điểm và chức năng của hai giao thức TCP và UDP?

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 9:10 pm

  Giao thức TCP (TCP protocol) (3điểm).
  TCP cung cấp kết nối tin cậy giữa hai máy tính, kết nối được thiết lập trước khi dữ liệu bắt đầu truyền.
  TCP còn gọi là nghi thức hướng kết nối, với nghi thức TCP thì quá trình hoạt động trải qua ba bước sau:
  - Thiết lập kết nối (connection establishment).
  - Truyền dữ liệu (data tranfer).
  - Kết thúc kết nối (connection termination).
  TCP phân chia các thông điệp thành các segment, sau đó nó ráp các segment này lại tại bên nhận, và nó có thể truyền lại những gói dữ liệu nào đã bị mất. Với TCP thì dữ liệu đến đích là đúng thứ tự, TCP cung cấp Virtual Circuit giữa các ứng dụng bên gởi và bên nhận.
  Giao thức TCP thiết lập một kết nối bằng phương pháp “Bắt tay 3 lần” (three-way handshake)
  Giao thức TCP là giao thức có độ tin cậy cao, nhờ vào phương pháp truyền gói tin, như cơ chế điều khiển luồng (flow control), các gói tin ACK,…

  Các thành phần trong gói tin:
  - Source port: port nguồn
  - Destination Port: port đích
  - Sequence number: số tuần tự (để sắp xếp các gói tin theo đúng trật tự của nó).
  - Acknowledgment number (ACK số): số thứ tự của Packet mà bên nhận đang chờ đợi.
  - Header Length: chiều dài của gói tin.
  - Reserved: trả về 0
  - Code bit: các cờ điều khiển.
  - Windows: kích thước tối đa mà bên nhận có thể nhận được
  - Checksum: máy nhận sẽ dùng 16 bit này để kiểm tra dữ liệu trong gói tin có đúng hay không.
  - Data: dữ liệu trong gói tin (nếu có).
  Giao thức UDP (UDP protocol) (2điểm).
  UDP không giống như TCP, UDP là nghi thức phi kết nối, nghĩa là dữ liệu gởi tới đích là không tin cậy.
  Bởi vì kết nối không được tạo trước khi dữ liệu truyền, do đó UDP nhanh hơn TCP.
  UDP là nghi thức không tin cậy, nó không đảm bảo dữ liệu đến đích là không bị mất, đúng thứ tự mà nó nhờ các nghi thức ở lớp trên đảm nhận chức năng này. UDP có ưu thế hơn TCP:
  - Nhờ vào việc không phải thiết lập kết nối trước khi thật sự truyền dẫn dữ liệu nên truyền với tốc độ nhanh hơn.
  Bên nhận không cần phải trả về gói tin xác nhận (ACK) nên giảm thiểu sự lãng phí băng thông.

  Các thành phần trong gói tin UDP:
  - Source Port: port nguồn.
  - Destination Port: port đích.
  - UDP Length: chiều dài của gói tin.
  - UDP Checksum: dùng để kiểm tra gói tin có bị sai lệch hay không
  - Data: dữ liệu đi kèm trong gói tin (nếu có).

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:11 am