––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Trình bày cơ chế hoạt động của tầng phiên?

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Trình bày cơ chế hoạt động của tầng phiên?

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 9:08 pm

  Tầng giao Phiên (session layer) thiết lập "các giao dịch" giữa các trạm trên mạng, nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại với nhau và lập ánh xa giữa các tên với địa chỉ của chúng. Một giao dịch phải được thiết lập trước khi dữ liệu được truyền trên mạng, tầng giao dịch đảm bảo cho các giao dịch được thiết lập và duy trì theo đúng qui định. Tầng giao dịch còn cung cấp cho người sử dụng các chức năng cần thiết để quản trị các giao dịnh ứng dụng của họ, cụ thể là(1điểm):
  − Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng (một cách lôgic) các phiên (hay còn gọi là các hội thoại - dialogues)
  − Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
  − Áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng.
  − Cung cấp cơ chế "lấy lượt" (nắm quyền) trong quá trình trao đổi dữ liệu.
  Trong trường hợp mạng là hai chiều luân phiên thì nẩy sinh vấn đề: hai người sử dụng luân phiên phải "lấy lượt" để truyền dữ liệu. Tầng giao dịch duy trì tương tác luân phiên bằng cách báo cho mỗi người sử dụng khi đến lượt họ được truyền dữ liệu. Vấn đề đồng bộ hóa trong tầng giao dịch cũng được thực hiện như cơ chế kiểm tra/phục hồi, dịch vụ này cho phép người sử dụng xác định các điểm đồng bộ hóa trong dòng dữ liệu đang chuyển vận và khi cần thiết có thể khôi phục việc hội thoại bắt đầu từ một trong các điểm đó.
  Ở một thời điểm chỉ có một người sử dụng đó quyền đặc biệt được gọi các dịch vụ nhất định của tầng giao dịch, việc phân bổ các quyền này thông qua trao đổi thẻ bài (token). Ví dụ: Ai có được token sẽ có quyền truyền dữ liệu, và khi người giữ token trao token cho người khác thi cũng có nghĩa trao quyền truyền dữ liệu cho người đó.
  Tầng giao dịch có các hàm cơ bản sau(1điểm):
  − Give Token cho phép người sử dụng chuyển một token cho một người sử dụng khác của một liên kết giao dịch.
  − Please Token cho phép một người sử dụng chưa có token có thể yêu cầu token đó.
  − Give Control dùng để chuyển tất cả các token từ một người sử dụng sang một người sử dụng khác.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:49 am