––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Một host trong mạng có địa chỉ IP là 172.163.5.3/19, hỏi:

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Một host trong mạng có địa chỉ IP là 172.163.5.3/19, hỏi:

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 9:02 pm

  Một host trong mạng có địa chỉ IP là 172.163.5.3/19, hỏi:
  + Mạng chữa host đó có chia mạng con hay không? nếu chia cho biết số mạng con có thể chia và số host trên mỗi mạng con là bao nhiêu?
  + Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ Broadcast của mạng chứa host đó?
  + Liệt kê danh sách các địa chỉ thuộc cùng mạng với host đó?

  Trả lời:
  * Ý 1(1 điểm):
  Địa chỉ của host là: 172.163.5.3 thuộc lớp B=> có 16 bit làm net_id và 16 bit là host_id. Nhưng host có 19 bit là net_id. Vị vậy mạng chứa host trên có chia mạng con. Số bit mượn để chia mạng con là: 19-16=3.

  Số mạng con có thể chia là: 23-2=6 mạng con.

  Số host trên mỗi mạng con là: 216-3-2= 8190

  * Ý 2(1.5 điểm):

  Tìm địa chỉ Mạng con:

  Địa chỉ IP 172.163.005.3
  Subnet mash: 255.255.224.0
  Địa chỉ mạng: 172.163.x.0

  Số cơ sở là: 256-224 = 32
  Vậy x= 0 => địa chỉ mạng con là: 172.163.0.0.

  Tìm địa chỉ Broadcast:

  Địa chỉ IP 172.163.005.3
  Subnet mash: 255.255.224.0
  Địa chỉ mạng: 172.163.x.255

  Số cơ sở là: 256-224 = 32
  Vậy x= 32-1=31 => địa chỉ broadcast là: 172.163.31.255.
  * Ý 3(0.5 điểm):
  Danh sách các địa chỉ host thuộc cùng mạng với host trên là:
  172.162.0.1 -> 172.163.31.254

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:12 am