––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:35 am

  • Hoàn cảnh lịch sử:
   Cuối năm 1928 phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản:
  o Đảng cộng sản liên đoàn.
  o Đông Dương cộng sản Đảng.
  o An Nam cộng sản Đảng.
  Nhưng ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ nên không phấm huy được sức mạnh tổng hợp. Nên một yêu cầu khách quan là phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam.
   Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đến Trung Quốc, Người chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương cảng Trung Quốc.
  • Nội dung:
   Thành phần Hội nghị hợp nhất gồm: một đại diện của Quốc tế cộng sản, hai đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng, hai đại biểu An Nam cộng sản Đảng.
   Hội nghị thảo luận & nhất trí với 5 điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc với nội dung:
  1. Bỏ qua mọi thành kiến xung đột cũ, thành lập hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương.
  2. Định tên Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam.
  3. Thảo chính cương & điều lệ sơ lược của Đảng
  4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước.
  5. Cử 1 ban trung ương lâm thời gồm 9 người trong đó có 2 người đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương.
  Lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
   Hội nghị thảo luận & thông qua các văn kiện: chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam.
   Ngày 24-12-1930: Đông Dương cộng sản liên đoàn xin ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam.
  Như vậy đến ngày 24-12-1930 Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tất việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản Việt Nam.
  • Ý nghĩa lịch sử:
   Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ 3 tổ chức cộng sản thành 1 Đảng duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam theo 1 đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng chính trị & hành động của phong trào chủ nghĩa cả nước, hướng tới độc lập dân tộc & chủ nghĩa xã hội.
   Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc & đấu tranh giai cấp là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam.
   Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta, nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành & đủ sức lãnh đạo cách mạng”
   Hồ Chí Minh khái quát: sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mac-Leenin phong trào công nhân & phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:34 am