––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Chức năng và lợi ích của mô hình OSI?

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Chức năng và lợi ích của mô hình OSI?

  Bài gửi  Admin on Sun Jun 05, 2011 10:02 am

  Mô hình OSI (Open System Interconnection): là mô hình được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những qui tắc giao tiếp được các bên chấp nhận. Mô hình OSI là một khuôn mẫu giúp chúng ta hiểu dữ liệu đi xuyên qua mạng như thế nào đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu được các chức năng mạng diễn ra tại mỗi lớp.
  *Lợi ích (1 điểm)
  Trong mô hình OSI có bảy lớp, mỗi lớp mô tả một phần chức năng độc lập. Sự tách lớp của mô hình này mang lại những lợi ích sau:
  - Chia hoạt động thông tin mạng thành những phần nhỏ hơn, đơn giản hơn giúp chúng ta dễ khảo sát và tìm hiểu hơn.
  - Chuẩn hóa các thành phần mạng để cho phép phát triển mạng từ nhiều nhà cung cấp sản phẩm.
  - Ngăn chặn được tình trạng sự thay đổi của một lớp làm ảnh hưởng đến các lớp khác, như vậy giúp mỗi lớp có thể phát triển độc lập và nhanh chóng hơn.
  Mô hình tham chiếu OSI định nghĩa các qui tắc cho các nội dung sau:
  - Cách thức các thiết bị giao tiếp và truyền thông được với nhau.
  - Các phương pháp để các thiết bị trên mạng khi nào thì được truyền dữ liệu, khi nào thì không được.
  - Các phương pháp để đảm bảo truyền đúng dữ liệu và đúng bên nhận.
  - Cách thức vận tải, truyền, sắp xếp và kết nối với nhau.
  - Cách thức đảm bảo các thiết bị mạng duy trì tốc độ truyền dữ liệu thích hợp.
  - Cách biểu diễn một bit thiết bị truyền dẫn.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:12 am