––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 1: Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 1: Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:48 am

  - Nhận thức mới về mối quan hệ giữ
  - a đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị.
  - Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được đưa ra tại Đại hội VII của Đảng năm 1991 đã khẳng định: “toàn bộ tổ chức & hoạt động của hệ thống chính trị của nước ta trong giai đoạn mới là: nhằm xây dựng & từng bước xây dựng nền dân chủ XHCN đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân”.
  - Nhận thức mới về đấu tranh & động lực mới về đấu tranh giai cấp trong giai đoạn đổi mới. Trong xã hội nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại các giai cấp tầng lớp nhưng giữa những giai cấp tầng lớp này có lợi ích căn bản thống nhất với nhau. Vì vậy nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH. Khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu thực hiện tiến bộ & công bằng xã hội đấu tranh chống những hành động tiêu cực những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch để xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
  - Động lực để phát triển đất nước là: khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông & tri thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể & xã hội, phát huy mọi tiềm năng & nguồn lực của các thành phần kinh tế & của toàn xã hội.
  - Nhân thức mới cơ cấu & cơ chế vận hành của nền chính trị.
  - Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Chúng ta không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập, nhân dân là người làm chủ xã hội thông qua nhà nước & các cơ quan đại diện theo cơ chế: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
  - Nhận thức mới về nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. Tại đại hội 7,8,9,10 đã khẳng định nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN & làm rõ them nội dung: nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước quản lý xh bằng hiến pháp & pháp luật. Pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xh. Người dân được hưởng mọi quyền dân chủ có quyền tự do sống & làm việc theo khả năng & sở thích của mình trong pạm vi luật pháp cho phép.
  - Đổi mới nhận thức về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị Đảng cộng sản Việt nam là đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không làm thay nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức & phương thức hoạt động của hệ thống chính trị & đổi mới kinh tế.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:12 am